Det inneboende Gudomliga

SONY DSC

Den medeltida mystikern Mäster Eckhart skriver “Det finns i själen ett något där Gud bor, och det finns i själen ett något av själen som bor i Gud”.

Och Thomas Merton beskriver detta ”något” så här.

”I centrum för vår existens finns en punkt av intighet som är orört av synd och illusion, en punkt av ren sanning, en punkt eller gnista som helt och hållet tillhör Gud, som aldrig står till vårt förfogande, från vilken Gud ordnar våra liv, som är oåtkomlig för våra egna fantasier eller hårdheten i vår egen vilja. Denna lilla punkt av intighet och absolut fattigdom är Guds rena härlighet inskriven i oss, som vår fattigdom, som vår medellöshet, som vårt barnaskap. Det är som en ren diamant som flammar med det osynliga ljuset från himlen. Den finns i alla och om vi kunde se det skulle vi se dessa miljarder ljuspunkter komma samman i skenet och elden av en sol som skulle göra att allt mörker och all grymhet i livet helt skulle utplånas. Jag har inget program för det här seendet. Det är bara givet. Men himlens port finns överallt.”

Från boken ”Hjärtats uppmärksamhet – Centrerande bön och inre uppvaknande” sidan 13-14, av Cynthia Bourgeault

Be the sermon

sermonThere are two myths that we tend to believe about our stories: the first is that they’re about us, and the second is that because they’re about us, they don’t matter. But they’re not only about us, and they matter more than ever right now. When we, any of us who have been transformed by Christ, tell our own stories, we’re telling the story of who God is. I bet God has done something in your life that would make our hair stand on end if you told us about it. I bet the story God has written in your life and your home gives voice and breath and arms and legs to the gospel every bit as much as a church sermon ever did. Preaching is important, certainly. But it can’t be the only way we allow God’s story to be told in our midst. There’s nothing small or inconsequential about our stories. There is, in fact, nothing bigger. And when we tell the truth about our lives — the broken parts, the secret parts, the beautiful parts — then the gospel comes to life, an actual story about redemption, instead of abstraction and theory and things you learn in Sunday school.

”We will not hide them from their descendants; we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, his power, and the wonders he has done.”
‭‭Psalm‬ ‭78:4‬ ‭NIV‬‬

Heart Advice – Pema Chödrön

Rejoicing Others’ Good Fortune

Rejoicing in the good fortune of others is a practice that can help us when we feel emotionally shut down and unable to connect with others.

Rejoicing generates good will. The next time you go out in the world, you might try this practice: directing your attention to people—in their cars, on the sidewalk, talking on their cell phones—just wish for them all to be happy and well. Without knowing anything about them, they can become very real, by regarding each of them personally and rejoicing in the comforts and pleasures that come their way. Each of us has this soft spot: a capacity for love and tenderness. But if we don’t encourage it, we can get pretty stubborn about remaining sour.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FShambhalaPublications%2Fposts%2F10155485157253224&width=500” target=”_blank” rel=”noopener”>Heart Advice29214210_10155485157078224_3434652949638013232_n

Äkthet: Jag är jag. Du är du.

Gestaltbönen skrevs av Fritz Perls – en framstående neuropsykiatrisk psykoanalytiker som tillsammans med sin fru Lore Posner arbetade för att ge enkla förklaringar till hur vi skapar vår värld. Tillsammans hjälpte de oss förstå att vi i vår strävan att behaga andra blir våra egna bödlar, och att värdering av vår egen verklighet är det första steget mot att förstå oss själva och röra oss framåt.

Jag gör min grej.
Du gör din grej.
Jag är inte i denna värld för att leva upp till dina förväntningar.
Du är inte i denna värld för att leva upp till mina.
Du är du.
Jag är jag.
Om vi råkar hitta varandra
är det vackert.
Om inte kan det inte hjälpas.
Jag saknar kärlek till mig själv
när jag, i försök att behaga dig, bedrar mig själv.
Jag saknar kärlek till dig
när jag försöker få dig att vara som jag vill
istället för att acceptera dig som du verkligen är.
Du är du och jag är jag.

 

Sanningen är att lögnerna som sårar oss mest är inte de vi direkt får höra, utan de vi upplever. Det finns stunder i våra liv när vi kan begå misstaget att bo i en falsk verklighet som vi i slutänden börjar tro på. Att leva i en bur som vi skapar själva är att tro på en uppsättning värderingar och följa andra, att låtsas vara starka när vi inte är det, att känna rädsla men inte låtsas om det, att visa intresse vi inte har såväl som otaliga andra saker. Vi skapar faktiskt alla denna falska verklighet någon gång under våra liv. Det är extremt vanligt; vi gör det för att få respekt, pengar, makt eller prestige. 

Varför är självbedrägeri så vanligt?
Direkt från födseln har vi lärts att undertrycka våra känslor för att undvika att uttrycka vad som är verklighet och vad vi egentligen känner. Vi har skapat ett yttre som inte ens liknar den inre upplevelse vi oftast upplever. Detta händer ofta när våra ideal inte är de vi kämpar för och när våra idéer, vår rädsla och våra mål inte stämmer överens med verkligheten vi uttrycker. Allt detta har negativa konsekvenser på vår livsutveckling och uppmuntrar i slutänden oss att sätta på oss en mask som vi har tillverkat sedan våra barndomsår. Generellt har våra föräldrar och lärare bjudit in oss att avfärda känslor som vrede, rädsla och smärta, vilket har fått oss att gömma dem.

Läs fortsättning på denna artikel här: https://utforskasinnet.se/akthet-jag-ar-jag-du-ar-du/

Tror du?

I en livmoder ligger två tvillingar. En flicka och en pojke. Pojken frågar sin syster:

–Tror du på ett liv efter förlossningen?”

Systern svarar förvånat: – Naturligtvis! Det måste finnas något efter förlossningen. Kanske är vi bara här för att förbereda oss på vad som ska komma sedan.

– Struntprat, utbrister hennes bror. Hur kan du tro på sånt? Det finns inget liv efter förlossningen! Vad för slags liv skulle det vara?

– Jag vet inte. Kanske kommer det vara mer ljus i livet efter detta. Kanske kommer vi kunna gå med våra ben och äta med våra munnar. Och kanske kommer vi att ha andra sinnen, sådana som vi inte ens kan föreställa oss nu.

– Du måste vara fullständigt knäpp! Hur ska man kunna gå med benen, menar du? Och äta med munnen? Varför det? Navelsträngen ger oss all näring vi behöver. Dessutom är den för kort för att vi skulle kunna gå. Det är helt enkelt omöjligt att tänka sig ett liv efter förlossningen! Navelsträngen kommer inte att räcka så långt.

– Jag tror i alla fall att det finns en fortsättning, säger flickan. Det kanske kommer att vara helt annorlunda på andra sidan. Man kanske inte behöver navelsträngen längre.

– Ja, du får tro vad du vill, säger hennes bror. Men svara mig, om det är som du säger att det finns ett liv efter förlossningen, hur kan du i så fall förklara att ingen någonsin har tagit kontakt, än mindre kommit tillbaka? Du bara snackar strunt! Inse att det inte finns något liv efter detta. Hela grejen är att vi ska njuta av det liv vi har här inne. Efter förlossningen finns ingenting. Bara mörker. Då är det över, inse det!

– Ah, jag vet inte… Jag tror i alla fall att det finns nåt. Jag tror att vi kommer att möta Mamma där ute.

– Mamma! Äsch, du skojar! Tror du verkligen på Mamma också?! Du är ju till och med dummare än jag trodde! Om Mamma existerar, var är hon nu i så fall?

– Jag tror att hon finns runt omkring oss. Hon omsluter oss på alla sidor. Vi är del av henne precis som hon är del av oss. Jag tror att vi är skapade till hennes avbild. Hon är livet. Utan henne skulle världen vi lever i inte finnas. Hon är överallt!

Brodern ser länge på sin syster. Förundrad. Kan inte riktigt tro att han har hört vad han tycker att han har hört.

– Jag kan i alla fall inte tro på Mamma, säger han efter en stund. Jag kan inte se henne. Det är helt enkelt ologiskt att hon skulle finnas!

– Ibland, säger hans syster tyst. Ibland när det är verkligt tyst här inne… När jag är verkligt fokuserad och bara lyssnar… då kan jag faktiskt känna hennes närvaro. Ibland också höra hennes röst. Det är en så kärleksfull röst… Den kommer liksom uppifrån och den fyller mig med sådan glädje när jag hör den.

– Styrbjörn Peterson

Blessed Are Those Who Hunger for Justice Friday, RR Daily Meditations, February 2, 2018

Sermon on the Mount

Blessed Are Those Who Hunger for Justice
Friday, February 2, 2018

Blessed are those who hunger and thirst for justice: they shall have their fill. —Matthew 5:6

This Beatitude is surely both spiritual and social. Most Bibles to this day soften this Beatitude: “hunger and thirst for what is right” or “for righteousness” are the more common faulty translations. But the word in Greek clearly means “justice.” Notice that the concept of justice is used halfway through the Beatitudes and again at the very end. The couplet emphasizes an important point: To live a just life in this world is to identify with the longings and hungers of the poor, the meek, and those who weep. This identification and solidarity is in itself a profound form of social justice.

My friend John Dear, who has spent his life in the struggle against the injustice of violence, writes about this Beatitude:

Righteousness is not just the private practice of doing good; it sums up the global responsibility of the human community to make sure every human being has what they need, that everyone pursues a fair sense of justice for every other human being, and that everyone lives in right relationship with one another, creation, and God.

. . . Jesus instructs us to be passionate for social, economic, and racial justice. That’s the real meaning of the Hebrew word for justice and the Jewish insistence on it. Resist systemic, structured, institutionalized injustice with every bone in your body, with all your might, with your very soul, he teaches. Seek justice as if it were your food and drink, your bread and water, as if it were a matter of life and death, which it is. . . . Within our relationship to the God of justice and peace, those who give their lives to that struggle, Jesus promises, will be satisfied. . . .

image

How do we hunger and thirst for justice? By making global justice a priority in our lives. This Beatitude requires us to join a grassroots movement that fights one or two issues of injustice and to get deeply involved in the struggle. Since all issues of injustice are connected, fighting one injustice puts us squarely in the struggle against every injustice. As Martin Luther King Jr. said over and over again, “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” Befriend the victims of systemic injustice, side with them, listen to their stories, let their pain break your heart, join the movements to end injustice, tithe your money to the cause, and commit yourself to the struggle. . . .

While [it] may take a long time, our nonviolent persistence and truth-telling will eventually win out and bear the good fruit of justice. Truth is on our side; God is on the side of justice. “The arc of the moral universe is long,” Martin Luther King Jr. said famously, “but it bends toward justice.”

(Citatet som Richard Rohr hänvisar till kommer inte från Martin Luther King Jr ursprungligen utan från Theodore Parker , klicka på namnet så kan du läsa lite mer om honom. Däremot så är som jag förstår det Martin Luther King Jr i allra högsta grad förknippad med detta citat och den otroligt modiga kamp han förde för rättvisa och mot förtryck och rasism – artikel här att läsa om du är intresserad. //Tillfrisknande1)

 

 

Nothing remains the same

”Nothing remains the same for two consecutive moments. Heraclitus said we can never bathe twice in the same river. Confucius, while looking at a stream, said, ‘It is always flowing, day and night.’ The Buddha implored us not just to talk about impermanence, but to use it as an instrument to help us penetrate deeply into reality and obtain … liberating insight. We may be tempted to say that because things are impermanent, there is suffering. But the Buddha encouraged us to look again. Without impermanence, life is not possible. How can we transform our suffering if things are not impermanent? How can our daughter grow up into a beautiful young lady? How can the situation in the world improve? We need impermanence for social justice and for hope.

If you suffer, it is not because things are impermanent. It is because you believe things are permanent. When a flower dies, you don’t suffer much, because you understand that flowers are impermanent. But you cannot accept the impermanence of your beloved one, and you suffer deeply when she passes away.

If you look deeply into impermanence, you will do your best to make her happy right now. Aware of impermanence, you become positive, loving and wise. Impermanence is good news. Without impermanence, nothing would be possible. With impermanence, every door is open for change. Impermanence is an instrument for our liberation.”

Thich Nhat Hanh

God Is Untying Your Knots One at a Time

God Is Untying Your Knots One at a Time

Picture your life as a jumble of shoestrings all tied up in knots, each shoestring a different color. Each knot represents a problem, and the process of untangling those knots and straightening out those problems is going to take a bit of time and effort. It took a long time to tie all those knots, and it will take some time to straighten them all out.

In our modern, instantaneous society, we tend to jump from one thing to another, but God never gets in a hurry. He never quits or runs out of patience. He will deal with us about one particular thing, and then He will let us rest for a while, but not too long. Soon He will come back and begin to work on something else. He will continue until, one by one, our knots are all untied.

If it sometimes seems that you’re not making any progress, it’s because the Lord is untying your knots one at a time. Let His patience develop in you, and sooner or later, you will see victory in your life and experience the freedom you have wanted for so long.

Prayer Starter: God, I’m so glad that You can work out all of my knots and get my life straightened out. Help me to develop steadfastness and patience as You work continually in my life.

May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance. (2 Thessalonians 3:5 NIV)

How I see

”You cannot earn God. You cannot prove yourself worthy of God. Knowing God’s presence is simply a matter of awareness, of enjoying the now, of deepening one’s own presence. There are moments when it happens. Then life makes sense. Once I can see the Mystery here, and trust the Mystery even in this piece of clay that I am, then I can also see it in you. I am able to see the divine image in myself, in you, and eventually in all things. Finally the seeing is one. How you see anything is how you will see everything.”

Richard Rohr