Nådens gåva

Nådens gåva

Efter att ha inventerat mig själv massor (!) och tränat mig i programmet genom att efter bästa förmåga praktisera alla de 12 förslagen så såg jag efterhand mönster i mitt ego. Jag känner mig själv idag lite bättre.

Mitt ego är småaktigt, lömskt, rättfärdigande, forcerat och har bråttom, skapar drama helt utan proportioner, är enormt upptagen av mig och mitt (behov, känslor, tankar, önskningar mm). Mitt ego är starkare än mitt ”jag” och vid en eventuell förhandling inom mig själv, på egen hand, så får egot övertaget över mitt friska jag. Mitt ego vill ha rätt, tar inte hänsyn och har ingen önskan att förstå eller att sätta andra människor före. Själviskt, oärligt och egennyttigt som det står i SB. Så har det alltid varit och är fortfarande. Mitt ego har inte förändrats under åren i programmet. Dock har Gud mycket större plats i mig, så jag upplever att mitt ego ofta är övertrumfat av Gud i mitt dagliga liv. 🙏

Jag brukar beskriva mitt ego och mina karaktärsdefekter för/som ”strategier som jag tagit på mig under mitt liv som ett sätt att hantera livet och överleva”. Mitt ego är INTE mitt djupaste sanna jag, utan liksom bara delar utav mig. I början av tiden i arbetet i programmet så upplevde jag mig själv som att jag var bara mitt ego, men har under åren fått se mycket mer av MIG. Mer sköna sidor 😍 Det har varit en fantastiskt resa! Idag kan jag se (och prata om med andra tom) att jag många fina egenskaper och tycker mer och mer om mig själv. Tycker om mig som jag är, goda och mindre goda sidor. Jag är så tacksam att få vara under utveckling, det får ta tid och jag är villig nog att en dag i taget göra så gott jag kan.

Visst finns det dagar när villigheten är låg, där jag fullständigt tokar till det och agerar på mitt egos reaktioner! Brukar få bli lite ödmjukande saker att ställa till rätta efteråt och gottgörelser 😊 Idag är jag oftast helt ok med att göra fel och agera tokigt och behöver sällan känna ilska, besvikelse eller skam på mig själv. Snällare och mjukare förhållningssätt mot mig själv.

Saken är den att jag alltid behöver kraft och vägledning från Gud, det vet jag idag! En djup tacksamhet för att jag i mig själv förstår att själv är ingenting och att mina egna krafter är begränsade och räcker inte till.

För mig är detta den djupare egna erfarenheten av steg 1, 2 och 3 dvs jag är maktlös, jag är alkis, det är kört och livet är ohanterligt (1), jag har inte egen kraft nog, jag är villig att söka nåt Större och Allomfattande (2) och jag överlämnar mig till detta Större och är helt beredd att göra de dagliga handlingar jag blir visad (3).
Att kämpa på själv eller ens vilja göra nåt själv är inte längre en önskan i mitt liv. Det är erfarenheten och praktiserandet av stegen som hjälpt mig hit, tänker jag. Jag är med glatt och öppet hjärta helt beroende av en Större Kraft för att leva, både för att hantera mig i livet och för att få näring (livslust, glädje, se andra och vara en närvarande medmänniska och vara beredd att ge frikostigt av mig och min tid).

Så, En Dag I Taget, tack gode Gud för min nykterhet, för mitt liv, för min förändring och för desperation jag fortfarande känner efter Dig! Detta är vad jag kallar nåd. En gåva jag fått och inte kunnat prestera mig till.
❤️

Nip them in the bud

Nip them in the bud

Ur gårdagens Daily Meditation med Richard Rohr:

  We are not free until we are free from ourpwm  compulsiveness, our own resentments, our own complaining, and our own obsessive patterns of thinking. We have to catch these patterns early in their development and nip them in the bud. And where’s the bud? It’s in the mind.

 Any later behaviors are just a response to the way our minds work. We can’t walk around all day writing negative, hateful mental commentaries about other people, or we will become hate itself.

If we don’t choose love and compassion, the human mind naturally goes in the other direction, and we risk joining a vast majority of people who live their later years trapped in a sense of victimhood, entitlement, and bitterness.

Jag är inte jag

Jag är inte jag

När jag får en komplimang angående någonting jag har gjort. Det är svårt för mig att ta emot det. Varför? För att jag tror verkligen på att det inte är jag som har gjort det. Jag hade inte kraften att sluta dricka. Jag hade inte kraften att förändra mitt liv. Jag kunde inte själv.

Någonting större än mig tog över mig när jag tillät det. Gud. När jag var villig att ta emot hjälp av någonting större än det mänskliga, när jag var villig att tro…då fick jag hjälp.

Det kan låta konstigt, men mitt gamla liv, eller vad det nu var, tog slut där och då på golvet med den fruktansvärda ångesten och smärtan. Jag släppte in Gud och han började verka i mig. 

Jag är inte jag, utan Gud i mig. Så är det verkligen för mig! Jag gör ingenting själv längre förutom då jag envisas med att lyssna på mitt ego, mitt falska jag. Dessa stunder håller håller inte särkilt länge då smärtan av att gå på egen kraft blir stor snabbt. 

Så när jag får en komplimang idag, kan jag tacka för den och inom mig tacka Gud.