Frihet

Frihet

Ur Profeten av Khalil Gibran

Den här texten fick mig att tänka igår. Jag önskar ju att vara fri, släppa taget. Det har jag förstått är lösningen genom dom 12 stegen i AA. 

Så länge jag ”jagar”, strävar efter, vill, önskar, förväntar mig, kräver, manipulerar fram etc kan jag inte vara i frihet. Inte heller om jag vägrar att följa med livet. 

Med hjälp av stegen får jag släppa taget om min vilja och följa min Guds vilja. Jag får vara i tillit, att allting är precis som det ska exakt just nu. 

Imorse kände jag att jag hade fått nåden att släppa taget. En stor tacksamhet och vördnad inför livet. Att låta det som komma skall komma och bara följa med.

Genom att använda stegen kan jag få MIG (mitt ego) ur vägen och låta Gud verka genom mig. Det är därför jag är här. 

Det är frihet för mig.

Supporting our future

Supporting our future

‘Supporting Our Future,’” said
Bill, “and for me there is only one way we can support the
future of Alcoholics Anonymous: that is by embracing our
great Twelve Traditions.
“I say ‘embrace,’” Bill continued, “because enforcement
has never worked in Alcoholics Anonymous; it is
only when newcomers see those who came before them
embracing the Traditions that they will want to embrace
them, too. And I am speaking of embracing all Twelve
Traditions, not picking and choosing which ones are convenient…
We don’t embrace them out of fear but rather
out of love for Alcoholics Anonymous, the only thing that
has worked to arrest our alcoholism.”

From Box 459 Summer 2017