Befrielse 1 av 3

Endast en villkorslös kärlek kan befria oss från alla de orättfärdiga strukturer som håller oss fångna i destruktiva samspel. Befrielsen från det som gör oss avstängda, tomma, rädda, halvdöda och oförmögna att bryta onda cirklar. Befrielsen från det system av orättvisor, ojämlikhet, dömande och förakt som kännetecknar patriarkala strukturer. Befrielsen från individualismens bubbla som gör oss självupptagna och isolerade och hindrar oss att se vår egen delaktighet i orättfärdiga system och gör oss blinda för den läkande insikten att vi djupast är beroende av varandra och behöver varandra.

I en miljö som utmärks av villkorslös kärlek och respekt fördömer vi inte, tar vi inte avstånd eller skambelägger varandra. Vi försöker inte uppfostra eller tysta ner varandra. Det är en plats präglad av nåd. I en sådan miljö kan vi åter få kontakt med hela vårt komplexa väsen, med allt det som varit bortträngt och förnekat. På en sådan plats möts vi med öppna armar. När vi får uppleva villkorslös kärlek öppnas dörren till vårt eget hjärta, och vår tillit till livet och andra människor återupprättas.

2016-03-24 07.37.27

A Different Way of Knowing Prayer – Richard Rohr 3/3

Appendix till Richard Rohrs Daily Meditations 2018
3. A Different Way of Knowing Prayer Richard Rohr

Klicka här för att se Richard Rohr berätta själv.

Richard Rohrs icke editerad script från ovan video, den första video nr 3 av 3:
A Different Way of Knowing Prayer Richard Rohr, Unedited Transcript

Let me offer you just one example of what I might mean by a practice. Probably, the most universal and common one is what we call prayer. Now, you’ve all heard that word all your life, but we largely thought of it as talking to God, or making announcements to God, and when we say practice, we are not talking about a merely mental exercise or even a verbal exercise, but somehow something that includes embodiment, physicality. So, here at the center, for example, we practice a form of centering prayer, where we sit together for 20 minutes in the morning in a somewhat disciplined posture, there is not a perfect one, but you sit there not in your ideal world, not in your identity world. In fa ct, that’s exactly what you let go off. Just this morning as we did, I looked around the circle, which I probably shouldn’t have been doing, and I said, you know, what, we are all absolute equals now. We are just naked beings sitting in our nakedness witho ut our identity, without our smarts just being in the presence of God. Now, that might seem like that’s almost nothing. Actually, it ends up being almost everything, because you have to get back to what Thomas Merton called beyond the shadow and beyond the disguise, where you knock on the hard bottom of your own reality. That’s what practice does for you. It gives you the discipline to get out of your head and much more in your soul, in your body where you frankly, you learn in a different way, you know in a different way. It really is practice is a different way of knowing the moment and therefore of knowing yourself. I hope that makes sense, but don’t knock it till you’ve tried it. (länk till pdf)

Läs mer här om hur du kan signa upp dig för att få dagliga meditationer i din email.

Contemplative Practices:

Books and recordings by CAC core faculty:

Cynthia Bourgeault

 • Centering Prayer and Inner Awakening (book)           
 • Chanting the Psalms (book and CD)
 • The Heart of Centering Prayer: Nondual Christianity in Theory and Practice (book)

James Finley

 • Christian Meditation: Experiencing the Presence of God (book)
 • Merton’s Palace of Nowhere (book)

Richard Rohr

 • Beginners Mind (CDMP3 download)
 • Contemplative Prayer (CDMP3 download)
 • Emotional Sobriety: Rewiring Our Programs for Happiness (DVDCDMP3 download)
 • Everything Belongs: The Gift of Contemplative Prayer (book)
 • The Naked Now: Learning to See as the Mystics See (book)

Additional recommended resources:
Barbara Holmes, Joy Unspeakable: Contemplative Practices of the Black Church
Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind
Källa: Allt är utdrag från cac.org från sidan: https://cac.org/contemplation-dm/

The four absolutes

”De fyra fullkomligheterna” på svenska. En del av arvet från Oxfordgrupprörelsen som även var stor här i Sverige. Dessa finns fortfarande kvar på en del platser i AA-världen och går att få tag på som en broschyr i vissa grupper.

De beskrivs som det vi skall sträva efter när vi applicerar Stegen i våra liv. De Tolv Stegen representerar vår filosofi och de fyra fullkomligheterna representerar målen för vårt program. När vi förlorar gåvan av nykterhet skriver ”man” att det beror på att vi har slutat sträva efter de fyra fullkomligheterna. För mig låter det sant och stämmer med min erfarenhet i livet.

 • Absolut ärlighet – är det sant eller falskt
 • Absolut osjälviskhet – hur kommer det att påverka den andra personen
 • Absolut kärlek – är det fult eller vackert
 • Absolut renhet – är det rätt eller fel

Kom ihåg de fyra frågorna ”Är det sant eller falskt?”, ”Hur kommer det att påverka den andra personen?”, ”Är det fult eller vackert?” och ”Är det rätt eller fel?”. Att svara på dessa frågeställningar varje dag, med total uppriktighet, och följa det som svaren manar till en dag i taget kommer helt säkert att leda oss på vår resa mot att ta till oss och tillämpa fullkomligheterna.

De fyra fullkomligheterna – en sammanfattning

Här nedan är sammanfattningen från broschyren om de fyra fullkomligheterna som finns att köpa på bland andra AA Clevelands hemsida.

Our consideration of the absolutes individually leads to a few conclusions. The Twelve Steps represent our philosophy. The Absolutes represent our objectives in self-help, and the means to attain them. Honesty, being the ceaseless search for truth, is our most difficult and yet most challenging objective. It is a long road for anyone, but a longer road for us to find the truth. Purity is easy to determine. We know what is right and wrong. Our problem here is the unrelenting desire to do that which is right. Unselfishness is the stream in which our sober life must flow, the boulevard down which we march triumphantly by the grace of God, ever alert against being sidetracked into a dark obscure alley along the way. Our unselfishness must penetrate our whole life, not just our deeds for others, for the greatest gift we bestow on others is the example of our own life as a whole. Love is the medium, the blood of the good life, which circulates and keeps alive its worth and beauty. It is not only our circulatory system within ourselves, but it is our medium of communication to others.

The real virtue is in our striving for these Absolutes. It is a never-ending journey, and our joy and happiness must come each step of the way, not at the end because it is endless. Cicero said, ”if you pursue good with labor, the labor passes and the good remains, but if you court evil through pleasure, the pleasure passes and the evil remains.” Our life is a diary in which we mean to write one story, and usually write quite another. It is when we compare the two that we have our humblest hour. But let’s compare through our self-inventory and make today a new day. Men who know themselves, have at least ceased to be fools. Remember if you follow the Golden Rule, it’s always your move too. To love what is true and right and not to do it, is in reality not to love it, and we are trying to face reality, remember? The art of living in truth and right is the finest of fine arts, and like any fine art, must be learned slowly and practiced with incessant care.

We must approach this objective of the Absolutes humbly. We pray for these things and sometimes forget that these virtues must be earned. The gates of wisdom and truth are closed to those wise in their conceit, but ever open to the humble and the teachable. To discover what is true and to practice what is good are the two highest aims in life. If we would be humble, we should not stoop, but rather we should stand to our fullest height, close to our Higher Power that shows us what the smallness of our greatness is.

Remember our four questions, ”Is it true or false?”, ”Is it right or wrong?”, ”How will this affect the other fellow?”, and ”Is it ugly or beautiful?”. Answering these queries every day with absolute integrity, and following the dictates of those answers one day at a time, will surely lead us well on our journey toward absorbing and applying the Absolutes.

Dietrich Bonhoeffer visade på på sann styrka och tillit!

Dietrich Bonhoeffer

Jag kan bara känna att det finns så många personer som genom tiderna har burit och handlat i så mycket kraft och kärlek, och klarat av att under väldigt svåra förhållanden stå på den goda sidan och ta kampen. Förebilder. Dietrich Bonhoeffer är en av dessa personer.

Han föddes 1906 i Breslau Tyskland. Han var tysk luthersk präst, teolog och motståndskämpe. Bonheoffer han författa många böcker, de är översatta till svenska: Efterföljelse, Liv i gemenskap, Motstånd och underkastelse, Alltid hos dig: om Psaltaren och bönen, Den lilla boken om sann vishet m.fl. Bonhoeffer kämpade mot nazismen och redan 1933 gjorde han offentligt motstånd mot dess politik och judeförföljelse. Tio år senare arresterades han. Bonhoeffer avrättades i april 1945 för högförräderi mot nationalsocialismen. Tillsammans med honom hängdes en tysk amiral och en tysk major, båda i tjänst för Tyskland men också med i motståndsrörelsen. De var också anklagade och hängdes av samma grunder som Bonhoeffer. Genom avrättningen betraktas Bonhoeffer som kristen martyr för sin tro.

Silence is evil, not to speak Dietrich Bonhoeffer

Practice – Based Spirituality: Beyond Belief – Richard Rohr 2/3

Appendix till Richard Rohrs Daily Meditations 2018
2. Practice – Based Spirituality: Beyond Belief Richard Rohr

Klicka här för att se Richard Rohr berätta själv.

Richard Rohrs icke editerad script från ovan video, den första video nr 2 av 3:
Practice – Based Spirituality: Beyond Belief Richard Rohr, Unedited Transcript

Some have predicted that the future of Christianity cannot be just belief based. We’ve pretty much tried that for most of our history. We have to be also practice based. We have to find something that rewires this and reconnects this. We call that practice. There is nothing to believe, there is nothing to disbelieve. Our fight against it’s just do it, try this, and see if this practice does not force you to think or feel or see o r hear in a different way. So, oft – times if you are not used to practice based Christianity, I’ll be honest, they sometimes feel oh this is silly, oh this is childish, or you are playing with me, but don’t knock at it till you’ve tried it, and you might ev en ask sometimes why am I afraid to do this simple almost childlike thing. That might be our very indication of our resistance and the line that we have to cross, so I just offered to you as an invitation, and I think at the end of a few months you will se e for yourselves there is nothing to believe here. There is only something to experience and then you will know for yourself. You will feel for yourself. It’s not Richard’s feeling. It’s now something that has emerged out of your own body and soul, mind an d heart, and that is the way Jesus said we are supposed to love both God and our neighbor. You can’t do it just with your head, or even with just your willpower or your behavior. Somehow they have to act as one, and that’s what a good practice teaches you. Trust me on that. (länk till pdf)

 

Läs mer här om hur du kan signa upp dig för att få dagliga meditationer i din email.

Contemplative Practices:

Books and recordings by CAC core faculty:

Cynthia Bourgeault

 • Centering Prayer and Inner Awakening (book)           
 • Chanting the Psalms (book and CD)
 • The Heart of Centering Prayer: Nondual Christianity in Theory and Practice (book)

James Finley

 • Christian Meditation: Experiencing the Presence of God (book)
 • Merton’s Palace of Nowhere (book)

Richard Rohr

 • Beginners Mind (CDMP3 download)
 • Contemplative Prayer (CDMP3 download)
 • Emotional Sobriety: Rewiring Our Programs for Happiness (DVDCDMP3 download)
 • Everything Belongs: The Gift of Contemplative Prayer (book)
 • The Naked Now: Learning to See as the Mystics See (book)

Additional recommended resources:
Barbara Holmes, Joy Unspeakable: Contemplative Practices of the Black Church
Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind
Källa: Allt är utdrag från cac.org från sidan: https://cac.org/contemplation-dm/

Se till den här dagen

Se till den här dagen:
För den är livet, ja själva livet i livet,
Under dess korta tid finns alla existensens sanningar och verkligheter

Lyckan i att växa, Agerandets storslagenhet, Kraftens skönhet,

För igår är bara en dröm
Och i morgon bara en vision,
Men idag levd väl
Gör varje gårdag en dröm om lycka
Och varje morgondag till en hoppets vision.

Ta därför väl hand om denna dag.

Sanskrit ordspråk
Av 
Kãlidasã, Indisk poet och dramatiker

Sinnesrobönen

Vem den ursprungliga författaren till Sinnesrobönen är är inte helt klarlagt. Den som oftast anges som upphovsman är teologen och filosofen Reinhold Niebuhr 1892-1971.

Bönen i sin helhet lyder (som dock är slutet på en betydligt längre bön, men det som oftast refereras till som hela sinnesrobönen):

Gud, ge mig nåden att med sinnesro acceptera det som inte kan förändras,
mod att förändra det som bör förändras
och Visdom att särskilja det ena från det andra.

Att leva en dag i taget,
att glädjas åt ett ögonblick i sänder,
och att acceptera motgångar som en väg till frid.

Hjälp mej att, som Jesus gjorde, ta denna syndiga värld som den är, inte som just jag vill ha den.

Hjälp mej att lita på att Gud gör allt väl om jag överlåter mej åt Hans vilja.

Ge mej nåden att få leva någorlunda lycklig i detta livet – och i fullkomlig salighet tillsammans med Honom i det tillkommande.

Amen

Reading as Spiritual Practice: Uniting Heart, Mind, and Body – Richard Rohr 1/3

Appendix till Richard Rohrs Daily Meditations 2018
1. Reading as Spiritual Practice: Uniting Heart, Mind, and Body Richard Rohr

Klicka här för att se Richard Rohr berätta själv.

Richard Rohrs icke editerad script från ovan video, den första video nr 1 av 3:
Almost 10 years ago, a member of our staff here at the center in New Mexico came to me and said what about if we start putting online some of the many things you talk about.

I am afraid I talk about too many things, and he said, let’s try to get them down into smaller pieces and offer them to people on a daily basis, and I thought, well, I don’t know who is going to listen to that, but it grew from there. And every year it seems more people checked in and the staff encouraged me by drawing from more of my writings and talks and little by little we had a full – blown set of daily meditations, and I know that they introduced a lot of ideas that sometimes at first bl ush probably seem scary, edgy, new, dangerous. I don’t think they are. Believe it or not, I pride myself in being a traditionalist. I would never have the courage to say the things I do or say them with any kind of self – confidence if I couldn’t draw from s cripture, from the whole 4000 – year tradition of Judaism and Christianity and find them bookmarked throughout that tradition in saints and mystics and profits and counsels of the church. That’s what tells me, okay Richard, you might be on the right course, at least somewhat right course. So, that’s what we are going to offer you. I think it amounts to a mini course in mystical Christianity.

Now don’t be scared by that word mystical. For me, mystical simply means experiential, that it’s not all up here in the head. It’s not just sentimentality in the heart. It’s not just body feelings, but it’s somehow putting all of those together, and when I mean experiential, that’s what I mean and that’s what I want you to be able to experience where head and heart and bod y and soul are all working together. So, when you hear words like non – dual consciousness, mysticism, don’t be scared. I am really plugging in to that Christianity that most of you first learned maybe as a little child, but probably you understood it, how c ould you not, with the mind of a little child, and if we are talking about experiential Christianity, we also want to introduce you if you don’t mind me saying it to adult Christianity. Nothing less is going to feed this world.

We don’t have time for relig ious baby talk just to make us feel secure. We need to say what does that really mean, what does that really mean for me, and what does that really mean for the world? So, I’d love to invite you into that journey and it is a journey, and I promise you that we are going to go together to some place very good. Thank you for your trust. (länk till pdf)

Läs mer här om hur du kan signa upp dig för att få dagliga meditationer i din email.

Contemplative Practices:

Drumming: Practicing surrendering the mind and attuning the body through rhythm

Walking Meditation: Taking slow, mindful steps

Ecstatic Dance: Moving freely to music

Chanting: Singing with intention

Centering Prayer: Observing and letting go of all thoughts without judgment during a period of silence

Lectio Divina: Reading short passages of text in a contemplative way

Christian Meditation: Repeating scripture or a sacred word as a mantra

Welcoming Prayer: Welcoming any feeling, sensation, or emotion that arises in the midst of your day

YHWH Prayer: Consciously saying God’s name through each breath

Pranayama: Breathing mindfully

Loving Kindness Meditation: Recognizing your inner source of loving kindness and sending love to others

Books and recordings by CAC core faculty:

Cynthia Bourgeault

 • Centering Prayer and Inner Awakening (book)           
 • Chanting the Psalms (book and CD)
 • The Heart of Centering Prayer: Nondual Christianity in Theory and Practice (book)

James Finley

 • Christian Meditation: Experiencing the Presence of God (book)
 • Merton’s Palace of Nowhere (book)

Richard Rohr

 • Beginners Mind (CDMP3 download)
 • Contemplative Prayer (CDMP3 download)
 • Emotional Sobriety: Rewiring Our Programs for Happiness (DVDCDMP3 download)
 • Everything Belongs: The Gift of Contemplative Prayer (book)
 • The Naked Now: Learning to See as the Mystics See (book)

Additional recommended resources:

Barbara Holmes, Joy Unspeakable: Contemplative Practices of the Black Church
Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind

 

Källa: Allt är utdrag från cac.org från sidan: https://cac.org/contemplation-dm/

Citat 6 januari, 2018

Ett kort men kraftfullt citat denna söndagsmorgon. Enormt tacksam för att jag gick vilse och vågar fortsätta att släppa kontrollen så jag går vilse då och då.

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.

~ Tomas Tranströmer

Enighet

Från bilaga 1 i Stora Boken:

”…no society of men and women ever had a more urgent NEED for continuous effectiveness and permanent unity. We alcoholics see that we must work together and hang together, else most of us will finally die alone.”

Idag frågar jag mig själv om jag gör mitt allra bästa för att öka min effektivitet och om jag gör allt för att uppnå enighet.

Jag klarar inte alltid att nå upp till mina ideal dessvärre men detta faktum att jag faktiskt försöker, betyder att det blir utveckling och framgång. Enighet är en viktig trygghet för alla deltagare i en grupp i AA och är livsavgörande. Ett gemensamt problem och en gemensam lösning är en grundbult för vår enighet.