Heart Advice – Pema Chödrön

Rejoicing Others’ Good Fortune

Rejoicing in the good fortune of others is a practice that can help us when we feel emotionally shut down and unable to connect with others.

Rejoicing generates good will. The next time you go out in the world, you might try this practice: directing your attention to people—in their cars, on the sidewalk, talking on their cell phones—just wish for them all to be happy and well. Without knowing anything about them, they can become very real, by regarding each of them personally and rejoicing in the comforts and pleasures that come their way. Each of us has this soft spot: a capacity for love and tenderness. But if we don’t encourage it, we can get pretty stubborn about remaining sour.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FShambhalaPublications%2Fposts%2F10155485157253224&width=500” target=”_blank” rel=”noopener”>Heart Advice29214210_10155485157078224_3434652949638013232_n

Äkthet: Jag är jag. Du är du.

Gestaltbönen skrevs av Fritz Perls – en framstående neuropsykiatrisk psykoanalytiker som tillsammans med sin fru Lore Posner arbetade för att ge enkla förklaringar till hur vi skapar vår värld. Tillsammans hjälpte de oss förstå att vi i vår strävan att behaga andra blir våra egna bödlar, och att värdering av vår egen verklighet är det första steget mot att förstå oss själva och röra oss framåt.

Jag gör min grej.
Du gör din grej.
Jag är inte i denna värld för att leva upp till dina förväntningar.
Du är inte i denna värld för att leva upp till mina.
Du är du.
Jag är jag.
Om vi råkar hitta varandra
är det vackert.
Om inte kan det inte hjälpas.
Jag saknar kärlek till mig själv
när jag, i försök att behaga dig, bedrar mig själv.
Jag saknar kärlek till dig
när jag försöker få dig att vara som jag vill
istället för att acceptera dig som du verkligen är.
Du är du och jag är jag.

 

Sanningen är att lögnerna som sårar oss mest är inte de vi direkt får höra, utan de vi upplever. Det finns stunder i våra liv när vi kan begå misstaget att bo i en falsk verklighet som vi i slutänden börjar tro på. Att leva i en bur som vi skapar själva är att tro på en uppsättning värderingar och följa andra, att låtsas vara starka när vi inte är det, att känna rädsla men inte låtsas om det, att visa intresse vi inte har såväl som otaliga andra saker. Vi skapar faktiskt alla denna falska verklighet någon gång under våra liv. Det är extremt vanligt; vi gör det för att få respekt, pengar, makt eller prestige. 

Varför är självbedrägeri så vanligt?
Direkt från födseln har vi lärts att undertrycka våra känslor för att undvika att uttrycka vad som är verklighet och vad vi egentligen känner. Vi har skapat ett yttre som inte ens liknar den inre upplevelse vi oftast upplever. Detta händer ofta när våra ideal inte är de vi kämpar för och när våra idéer, vår rädsla och våra mål inte stämmer överens med verkligheten vi uttrycker. Allt detta har negativa konsekvenser på vår livsutveckling och uppmuntrar i slutänden oss att sätta på oss en mask som vi har tillverkat sedan våra barndomsår. Generellt har våra föräldrar och lärare bjudit in oss att avfärda känslor som vrede, rädsla och smärta, vilket har fått oss att gömma dem.

Läs fortsättning på denna artikel här: https://utforskasinnet.se/akthet-jag-ar-jag-du-ar-du/

STAY

”In meditation we discover our inherent restlessness. Sometimes we get up and leave. Sometimes we sit there but our bodies wiggle and squirm and our minds go far away. This can be so uncomfortable that we feel’s it’s impossible to stay. Yet this feeling can teach us not just about ourselves but what it is to be human…we really don’t want to stay with the nakedness of our present experience. It goes against the grain to stay present. These are the times when only gentleness and a sense of humor can give us the strength to settle down…so whenever we wander off, we gently encourage ourselves to “stay” and settle down. Are we experiencing restlessness? Stay! Are fear and loathing out of control? Stay! Aching knees and throbbing back? Stay! What’s for lunch? Stay! I can’t stand this another minute! Stay!”

Pema Chödrön, Buddhist nun

The cup is full

Once, a long time ago, there was a wise Zen master. People from far and near would seek his counsel and ask for his wisdom. Many would come and ask him to teach them, enlighten them in the way of Zen. He seldom turned any away.

One day an important man, a man used to command and obedience came to visit the master. “I have come today to ask you to teach me about Zen. Open my mind to enlightenment.” The tone of the important man’s voice was one used to getting his own way.

The Zen master smiled and said that they should discuss the matter over a cup of tea. When the tea was served the master poured his visitor a cup. He poured and he poured and the tea rose to the rim and began to spill over the table and finally onto the robes of the wealthy man. Finally the visitor shouted, “Enough. You are spilling the tea all over. Can’t you see the cup is full?”

The master stopped pouring and smiled at his guest. “You are like this tea cup, so full that nothing more can be added. Come back to me when the cup is empty. Come back to me with an empty mind.”

Se till den här dagen

Se till den här dagen:
För den är livet, ja själva livet i livet,
Under dess korta tid finns alla existensens sanningar och verkligheter

Lyckan i att växa, Agerandets storslagenhet, Kraftens skönhet,

För igår är bara en dröm
Och i morgon bara en vision,
Men idag levd väl
Gör varje gårdag en dröm om lycka
Och varje morgondag till en hoppets vision.

Ta därför väl hand om denna dag.

Sanskrit ordspråk
Av 
Kãlidasã, Indisk poet och dramatiker

Citat 6 januari, 2018

Ett kort men kraftfullt citat denna söndagsmorgon. Enormt tacksam för att jag gick vilse och vågar fortsätta att släppa kontrollen så jag går vilse då och då.

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.

~ Tomas Tranströmer

Everything has to go

Pema Chödrön, buddistisk nunna, har ett fantastiskt sätt att dela om livet. I den här texten säger hon till mig att jag behöver lära mig att släppa taget om allt – everything has to go.

Everything has to go