Se till den här dagen

Se till den här dagen:
För den är livet, ja själva livet i livet,
Under dess korta tid finns alla existensens sanningar och verkligheter

Lyckan i att växa, Agerandets storslagenhet, Kraftens skönhet,

För igår är bara en dröm
Och i morgon bara en vision,
Men idag levd väl
Gör varje gårdag en dröm om lycka
Och varje morgondag till en hoppets vision.

Ta därför väl hand om denna dag.

Sanskrit ordspråk
Av 
Kãlidasã, Indisk poet och dramatiker

Citat 6 januari, 2018

Ett kort men kraftfullt citat denna söndagsmorgon. Enormt tacksam för att jag gick vilse och vågar fortsätta att släppa kontrollen så jag går vilse då och då.

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.

~ Tomas Tranströmer

Everything has to go

Pema Chödrön, buddistisk nunna, har ett fantastiskt sätt att dela om livet. I den här texten säger hon till mig att jag behöver lära mig att släppa taget om allt – everything has to go.

Everything has to go

Dagens kloka citat

Inga relationer vare sig på arbetet eller i privatlivet är överflödiga. Vi lär oss av alla. Och bär vi är redo för en ny lektion dyker läraren upp.

Var morgon ny