Jag är din sjukdom – starkt!

Jag är din sjukdom – starkt!

Tror inte jag kan läsa detta för ofta!

Jag är din sjukdom.

Jag hatar möten. Jag hatar högre makter. Jag hatar alla som har ett program. Till alla som kommer i kontakt med mig: jag önskar er döda och jag önskar er lidande.

Tillåt mig att presentera mig. Jag är beroendesjukdomen – listig, falsk och stark. Det är jag. Jag har dödat miljontals, och jag är nöjd. Jag älskar att fånga dig med inslag av överraskning. Jag älskar att låtsas jag är din vän och älskare. Jag har gett dig tillfredsställelse, har jag inte? Var det inte jag där när du var ensam? När du ville dö, kunde du inte ringa mig? Jag var där. Jag älskar att göra dig lycklig. Jag älskar att få dig att gråta. Eller ännu bättre, jag älskar när jag gör dig så avdomnad så att du varken kan skada eller gråta. Du kan inte känna något alls. Detta är en sann härlighet. Jag kommer att ge dig omedelbar tillfredsställelse och allt jag ber er är långsiktigt lidande. Jag har varit där för dig alltid. När det gick rätt i ditt liv, bjöd du in mig. Du sa att du inte förtjänade dessa goda saker, och jag var den enda som höll med dig. Tillsammans kunde vi förstöra allt bra i ditt liv.

Folk tar mig inte på allvar. De tar hjärnblödningar på allvar, hjärtinfarkter på allvar, även diabetes tar de på allvar. Som de dårar de är, så vet de inte utan min hjälp, skulle dessa saker kanske inte vara möjliga.

Jag är en sådan hatad sjukdom och ändå jag inte kommer objuden. Du väljer att ha mig. Så många har valt mig över verkligheten och frid.

Mycket mer än du hatar mig, så hatar jag alla er som har en tolv-steg program. Ditt program, dina möten, din högre makt försvagar mig och kan inte fungera på det sätt jag är van vid.

Nu måste jag lämna dig här tyst. Du ser inte mig, men jag växer större än någonsin. När du bara existerar, kan jag leva. Där du bor, finns jag. Men jag är här … och tills vi möts igen, om vi möts igen, önskar jag er död och lidande.

Mina tankar om Dagliga Reflektioner 16 Februari

Mina tankar om Dagliga Reflektioner 16 Februari

Det kom en tidpunkt i mitt program för tillfrisknande när det tredje ledet i Sinnesrobönen – ”förstånd att inse skillnaden” – plötsligt var outplånligt inpräntat i mitt inre. Från den stunden måste jag ständigt leva med insikten att samtliga mina handlingar, ord och tankar antingen rymdes inom eller utanför programmets ramar. Jag kunde inte längre gömma mig bakom bortförklaringar eller bakom att min sjukdom hade berövat mig förståndet.

Ur Dagliga Reflektioner 16 Februari

Mitt ego vill emellanåt trotsa min andlighet. Eller ganska ofta egentligen. Att reagera, handla själviskt, självcentrerad, självömkande.  Att inte leva i programmet, dom 12 stegen. Min erfarenhet är att just det här är att leva i stegen. Att avslöja mitt ego gång på gång, att ärligt se på mig själv, krossa illusionen.

Richard Rohr skriver: ”We might now call the False Self our small self or ego, and we might call the True Self our soul. True Self becomes clearer to you…you will have found an absolute reference point that is both utterly within you and utterly beyond you at the very same time. ”

Det här för mig är förstånd att inse skillnaden. Det blir tydligare för mig att se skillnaden. True self som Richard Rohr kallar det, mitt sanna jag. Det finns redan hos mig, inuti mig. Det är ingenting jag får eller behöver söka eller läsa mig till. Den finns där men är blockerad av mina karaktärsdefekter.

Genom AA:s handlingsprogram, de 12 stegen, lär jag mig att avlägsna dessa blockeringar. Genom min högre makt, som jag väljer att kalla Gud. Mitt sanna jag, mitt True self kommer till uttryck genom Gud.

Min erfarenhet av detta andliga handlingsprogram är att jag måste leva i programmet i alla mina angelägenheter. Mitt tillfrisknande är hela mitt liv, inte bara min nykterhet från alkoholen. Jag måste leva i programmet 24 timmar om dygnet.

Jag har fått nåden att blir nykter. Nåden att komma till AA och få AA:s program till tillfrisknande. Jag har lovat att göra vad som helst för att besegra min sjukdom alkoholism. Däremot har jag inte behövt ge några löften att hålla mig nykter. Genom att tillämpa programmet har jag befriats av besattheten att dricka. Endast av Guds nåd.

2015-02-12 09.24.25

Räddad av att kapitulera

Räddad av att kapitulera

Jag var tvungen att kapitulera, för endast genom att öppna mig för Gud och mina kamrater kunde jag bli räddad.

-Dagliga Reflektioner 2:a februari

Roten till mina problem är min själviskhet och min självcentrering har jag lärt mig. Som en alkoholist har mitt liv varit självstyrt. Ingen har vetat bättre än jag själv.

Till slut måste denna illusion krossas. Jag kom till punkten där jag såg konsekvenserna av mitt drickande. Jag kom till insikt att jag inte kunde sluta dricka. Jag kom till insikt om att mitt liv var ohanterligt.

Jag hade varit nykter, alltså hade inte druckit på ca 3 veckor. Hade gått på ett par AA-möten. Jag hade köpt Stora boken och börjat läsa i den.

Där låg jag i min säng mitt på dagen under täcket i min självömkan och visste inte vad jag skulle ta mig till. Detta var inte första gången. Men denna gång hände det någonting.

Jag fick till mig att ta fram SB och läsa. Jag läste och jag kapitulerade. Jag erkände att jag var maktlös inför alkoholen och att jag hade förlorat kontrollen över mitt liv. Jag kom till tro att en kraft större än mig själv kunde ge mig åter mitt förstånd. Jag var villig att överlämna mig själv och mitt liv till Gud så som jag uppfattade honom.

Under tiden jag läste och verkligen villkorslöst accepterade dessa steg, försvann min ångest. Det var någonting som kom till mig. Jag vet inte, men jag tror att det var Gud nåd. Guds nåd att få kapitulera, få villigheten att acceptera AA:s förslag för tillfrisknande.

Det var smärtsamt men så otroligt skönt. Jag räddades av att kapitulera. Tack gode Gud för AA!

Reflection for the Day, October 28

Reflection for the Day, October 28

Today’s thought from Hazelden is . . .

Reflection for the Day
So many of us suffer from despair. Yet we don’t realize that despair is purely the absence of faith. As long as we’re willing to turn to God for help in our difficulties, we cannot despair. When we’re troubled and can’t see a way out, it’s only because we imagine that all solutions depend on us. The Program teaches us to let go of overwhelming problems and let God handle them for us. When I consciously surrender my will to God’s will, do I see faith at work in my life?

Today I Pray
May I be free of despair and depression, those two ”down D’s” that are the result of feelings of helplessness. May I know that I am never without the help of God, that I am never helpless when God is with me. If I have faith, I need never be ”helpless and hopeless.”

Today I Will Remember
Despair is the absence of faith.more prayers less worries

Today’s thought – 9th step

Today’s thought – 9th step

God grant me the serenity
To accept the things I cannot change,
The courage to change the things I can,
And the wisdom to know the difference.path-of-life

–The Serenity Prayer

Newcomer

What if the person to whom I’m trying to make amends is still too angry to accept my apology or doesn’t want anything to do with me?

Sponsor

This is an important question. When we speak our amends aloud or write them in a letter, as long as we have acknowledged the harm we’ve done and are committed to doing things differently, then our amends are genuine and we’ve done our part.

One of the things over which we have no control is the way another person reacts to our amends. He or she may be understanding, even loving and generous, or may not be as ready to forgive us as we are to acknowledge the harm we’ve done. Hearing from us may revive old anger or pain. Some may think we’re trying to get off easy. Our recovery itself may cause resentment.

In time, friends’ or relatives’ attitudes may change – or they may not. We can’t force other human beings to forgive us or to want us in their lives, and we can’t make things happen on our timetable.

Today, I do my part by taking appropriate actions; I turn over the results of those actions to my Higher Power.

Reflection of the Day, June 10

Reflection of the Day, June 10

20130827-095009.jpgThe journey of a thousand miles begins with a single step.
— Chinese proverb

Life holds so many choices now that we are sober. We’d like to go so many places. We’d like to see so many things. We have so much to do.

We are slowly learning how to trust our dreams and reach for them. Our program teaches us that we live One Day at a Time. We make progress by doing First Things First, Easy Does It.

Our dreams may seem very big and far away. We wonder if we’ll ever get there. But our faith tells us to go for it. And we know how: One Step at a Time.

Prayer for the Day

Higher Power, help me know this gentle truth that my life matters. Help me set goals that I can grow toward, one step at a time.

Action for the Day

Today I’ll think about one of my goals. I will list ten little steps that will help me get there.

Reflektion of the day June 6

Reflektion of the day June 6

1b 932Getting angry can sometimes be like leaping into a wonderfully responsive sports car, gunning the motor, taking off at high speed and then discovering the brakes are out of order.
–Maggie Scarf

Anger can multiply our difficulties in many situations. All of us can look back and remember times when we only made our problems worse because we stepped on the gas and lost all ability to use the brakes.

Now we are growing into more adulthood. We are learning to manage our feelings and use them well. This doesn’t happen overnight. We would do well to recall how energized we have felt when we let our anger fly and how much we loved that energy at the moment. Only later did we face the damage we caused. Saying we are sorry isn’t enough: we must also be willing to take on the harder task of changing our behavior. When we accept that we love the power and the energy of our anger and aggression, we can begin to rein it in and take charge of it rather than be ruled by it.

Today I will not indulge in the pleasure of anger allowed to run wild.

What Is God’s Love Like?

What Is God’s Love Like?

20131114-124004.jpgWhy does God love us as imperfect as we are? Because He wants to, it pleases Him. It’s in His very nature to love us, no matter how sinful our actions may be.

God conquers evil with good (see Romans 12:21). He does that by pouring out His limitless grace upon us so that when we sin, His grace becomes greater than our sin. And just as it is impossible for God not to love, so it is impossible for us to do anything to keep Him from loving us.

God loves because that is His nature. He is love (see 1 John 4:8). He may not always love everything we do, but He does love us. God’s love is the power that forgives our sins, heals our emotional wounds and mends our broken hearts (see Psalm 147:3). God’s love is unconditional; it is based on Him, not us! Once you realize that God loves you regardless of what you have or haven’t done, you can experience incredible breakthrough. You can quit trying to earn His love and simply receive it and enjoy it.

Prayer Starter: God, Your love is incredible. Focusing on Your love reminds me that it’s based on Your goodness, not my actions. Help me to receive Your love for me.

Today’s thought from Hazelden is: Apologies

Today’s thought from Hazelden is: Apologies

007Sometimes, we act in a manner with which we are less than comfortable. That’s human. That’s why we have the words: ”I’m sorry.” They heal and bridge the gap. But we don’t have to say, ”I’m sorry” if we didn’t do anything wrong. A sense of shame can keep us apologizing for everything we do, every word we say, for being alive and being who we are.

We don’t have to apologize for taking care of ourselves, dealing with feelings, seeking boundaries, having fun, or getting healthy.

We never have to change our course, if it is in our best interest, but sometimes a general apology acknowledges other feelings and can be useful when the issues of a circumstance or relationship are not clear. We might say, ”I’m sorry for the fuss we had. I’m sorry if what I needed to do to take care of myself hurt you; it was not intended that way.”

Once we make an apology, we don’t have to keep repeating it. If someone wants to keep on extricating an apology from us for the same incident, that is the person’s issue, and we don’t have to get hooked.

We can learn to take our apologies seriously and not hand them out when they’re not valid. When we feel good about ourselves, we know when it’s time to say we’re sorry and when it’s not.

Today, I will try to be clear and healthy in my apologies, taking responsibility for my actions and nobody else’s. God, help me figure out what I need to apologize for and what is not my responsibility.

Today thought

Today thought

20130813-071307.jpgIs he related to something infinite or not? That is the telling question of life.
–Carl Jung

The times that life works best are when we get out of the way and let the power work through us. The writer says of an inspired short story, ”I didn’t write this story; it seemed to write itself.” After a record-breaking performance an athlete recalls, ”I just had an ‘on’ day. My shots kept falling in.”

Each of us has had moments when we felt as if we were riding the crest of a wave or were being pushed from behind by a gentle wind. The more you can surrender to the universal energy and go with its flow, the easier life becomes.

Compare this experience to that of trying to control and manipulate life through the limited ego. Everything becomes a strain and an effort, a constant struggle. We tire easily. By the time we cross the finish line, we wonder if the race was worth running.

A better way is stated by the paradox, ”You give it all up to have it all.” Whatever your current situation, step back and let the power work through you. You’ll be amazed at the miracles that occur. When your will and the Higher will are aligned, all things become possible.