Äkthet: Jag är jag. Du är du.

Gestaltbönen skrevs av Fritz Perls – en framstående neuropsykiatrisk psykoanalytiker som tillsammans med sin fru Lore Posner arbetade för att ge enkla förklaringar till hur vi skapar vår värld. Tillsammans hjälpte de oss förstå att vi i vår strävan att behaga andra blir våra egna bödlar, och att värdering av vår egen verklighet är det första steget mot att förstå oss själva och röra oss framåt.

Jag gör min grej.
Du gör din grej.
Jag är inte i denna värld för att leva upp till dina förväntningar.
Du är inte i denna värld för att leva upp till mina.
Du är du.
Jag är jag.
Om vi råkar hitta varandra
är det vackert.
Om inte kan det inte hjälpas.
Jag saknar kärlek till mig själv
när jag, i försök att behaga dig, bedrar mig själv.
Jag saknar kärlek till dig
när jag försöker få dig att vara som jag vill
istället för att acceptera dig som du verkligen är.
Du är du och jag är jag.

 

Sanningen är att lögnerna som sårar oss mest är inte de vi direkt får höra, utan de vi upplever. Det finns stunder i våra liv när vi kan begå misstaget att bo i en falsk verklighet som vi i slutänden börjar tro på. Att leva i en bur som vi skapar själva är att tro på en uppsättning värderingar och följa andra, att låtsas vara starka när vi inte är det, att känna rädsla men inte låtsas om det, att visa intresse vi inte har såväl som otaliga andra saker. Vi skapar faktiskt alla denna falska verklighet någon gång under våra liv. Det är extremt vanligt; vi gör det för att få respekt, pengar, makt eller prestige. 

Varför är självbedrägeri så vanligt?
Direkt från födseln har vi lärts att undertrycka våra känslor för att undvika att uttrycka vad som är verklighet och vad vi egentligen känner. Vi har skapat ett yttre som inte ens liknar den inre upplevelse vi oftast upplever. Detta händer ofta när våra ideal inte är de vi kämpar för och när våra idéer, vår rädsla och våra mål inte stämmer överens med verkligheten vi uttrycker. Allt detta har negativa konsekvenser på vår livsutveckling och uppmuntrar i slutänden oss att sätta på oss en mask som vi har tillverkat sedan våra barndomsår. Generellt har våra föräldrar och lärare bjudit in oss att avfärda känslor som vrede, rädsla och smärta, vilket har fått oss att gömma dem.

Läs fortsättning på denna artikel här: https://utforskasinnet.se/akthet-jag-ar-jag-du-ar-du/

A Different Way of Knowing Prayer – Richard Rohr 3/3

Appendix till Richard Rohrs Daily Meditations 2018
3. A Different Way of Knowing Prayer Richard Rohr

Klicka här för att se Richard Rohr berätta själv.

Richard Rohrs icke editerad script från ovan video, den första video nr 3 av 3:
A Different Way of Knowing Prayer Richard Rohr, Unedited Transcript

Let me offer you just one example of what I might mean by a practice. Probably, the most universal and common one is what we call prayer. Now, you’ve all heard that word all your life, but we largely thought of it as talking to God, or making announcements to God, and when we say practice, we are not talking about a merely mental exercise or even a verbal exercise, but somehow something that includes embodiment, physicality. So, here at the center, for example, we practice a form of centering prayer, where we sit together for 20 minutes in the morning in a somewhat disciplined posture, there is not a perfect one, but you sit there not in your ideal world, not in your identity world. In fa ct, that’s exactly what you let go off. Just this morning as we did, I looked around the circle, which I probably shouldn’t have been doing, and I said, you know, what, we are all absolute equals now. We are just naked beings sitting in our nakedness witho ut our identity, without our smarts just being in the presence of God. Now, that might seem like that’s almost nothing. Actually, it ends up being almost everything, because you have to get back to what Thomas Merton called beyond the shadow and beyond the disguise, where you knock on the hard bottom of your own reality. That’s what practice does for you. It gives you the discipline to get out of your head and much more in your soul, in your body where you frankly, you learn in a different way, you know in a different way. It really is practice is a different way of knowing the moment and therefore of knowing yourself. I hope that makes sense, but don’t knock it till you’ve tried it. (länk till pdf)

Läs mer här om hur du kan signa upp dig för att få dagliga meditationer i din email.

Contemplative Practices:

Books and recordings by CAC core faculty:

Cynthia Bourgeault

 • Centering Prayer and Inner Awakening (book)           
 • Chanting the Psalms (book and CD)
 • The Heart of Centering Prayer: Nondual Christianity in Theory and Practice (book)

James Finley

 • Christian Meditation: Experiencing the Presence of God (book)
 • Merton’s Palace of Nowhere (book)

Richard Rohr

 • Beginners Mind (CDMP3 download)
 • Contemplative Prayer (CDMP3 download)
 • Emotional Sobriety: Rewiring Our Programs for Happiness (DVDCDMP3 download)
 • Everything Belongs: The Gift of Contemplative Prayer (book)
 • The Naked Now: Learning to See as the Mystics See (book)

Additional recommended resources:
Barbara Holmes, Joy Unspeakable: Contemplative Practices of the Black Church
Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind
Källa: Allt är utdrag från cac.org från sidan: https://cac.org/contemplation-dm/

Practice – Based Spirituality: Beyond Belief – Richard Rohr 2/3

Appendix till Richard Rohrs Daily Meditations 2018
2. Practice – Based Spirituality: Beyond Belief Richard Rohr

Klicka här för att se Richard Rohr berätta själv.

Richard Rohrs icke editerad script från ovan video, den första video nr 2 av 3:
Practice – Based Spirituality: Beyond Belief Richard Rohr, Unedited Transcript

Some have predicted that the future of Christianity cannot be just belief based. We’ve pretty much tried that for most of our history. We have to be also practice based. We have to find something that rewires this and reconnects this. We call that practice. There is nothing to believe, there is nothing to disbelieve. Our fight against it’s just do it, try this, and see if this practice does not force you to think or feel or see o r hear in a different way. So, oft – times if you are not used to practice based Christianity, I’ll be honest, they sometimes feel oh this is silly, oh this is childish, or you are playing with me, but don’t knock at it till you’ve tried it, and you might ev en ask sometimes why am I afraid to do this simple almost childlike thing. That might be our very indication of our resistance and the line that we have to cross, so I just offered to you as an invitation, and I think at the end of a few months you will se e for yourselves there is nothing to believe here. There is only something to experience and then you will know for yourself. You will feel for yourself. It’s not Richard’s feeling. It’s now something that has emerged out of your own body and soul, mind an d heart, and that is the way Jesus said we are supposed to love both God and our neighbor. You can’t do it just with your head, or even with just your willpower or your behavior. Somehow they have to act as one, and that’s what a good practice teaches you. Trust me on that. (länk till pdf)

 

Läs mer här om hur du kan signa upp dig för att få dagliga meditationer i din email.

Contemplative Practices:

Books and recordings by CAC core faculty:

Cynthia Bourgeault

 • Centering Prayer and Inner Awakening (book)           
 • Chanting the Psalms (book and CD)
 • The Heart of Centering Prayer: Nondual Christianity in Theory and Practice (book)

James Finley

 • Christian Meditation: Experiencing the Presence of God (book)
 • Merton’s Palace of Nowhere (book)

Richard Rohr

 • Beginners Mind (CDMP3 download)
 • Contemplative Prayer (CDMP3 download)
 • Emotional Sobriety: Rewiring Our Programs for Happiness (DVDCDMP3 download)
 • Everything Belongs: The Gift of Contemplative Prayer (book)
 • The Naked Now: Learning to See as the Mystics See (book)

Additional recommended resources:
Barbara Holmes, Joy Unspeakable: Contemplative Practices of the Black Church
Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind
Källa: Allt är utdrag från cac.org från sidan: https://cac.org/contemplation-dm/

Reading as Spiritual Practice: Uniting Heart, Mind, and Body – Richard Rohr 1/3

Appendix till Richard Rohrs Daily Meditations 2018
1. Reading as Spiritual Practice: Uniting Heart, Mind, and Body Richard Rohr

Klicka här för att se Richard Rohr berätta själv.

Richard Rohrs icke editerad script från ovan video, den första video nr 1 av 3:
Almost 10 years ago, a member of our staff here at the center in New Mexico came to me and said what about if we start putting online some of the many things you talk about.

I am afraid I talk about too many things, and he said, let’s try to get them down into smaller pieces and offer them to people on a daily basis, and I thought, well, I don’t know who is going to listen to that, but it grew from there. And every year it seems more people checked in and the staff encouraged me by drawing from more of my writings and talks and little by little we had a full – blown set of daily meditations, and I know that they introduced a lot of ideas that sometimes at first bl ush probably seem scary, edgy, new, dangerous. I don’t think they are. Believe it or not, I pride myself in being a traditionalist. I would never have the courage to say the things I do or say them with any kind of self – confidence if I couldn’t draw from s cripture, from the whole 4000 – year tradition of Judaism and Christianity and find them bookmarked throughout that tradition in saints and mystics and profits and counsels of the church. That’s what tells me, okay Richard, you might be on the right course, at least somewhat right course. So, that’s what we are going to offer you. I think it amounts to a mini course in mystical Christianity.

Now don’t be scared by that word mystical. For me, mystical simply means experiential, that it’s not all up here in the head. It’s not just sentimentality in the heart. It’s not just body feelings, but it’s somehow putting all of those together, and when I mean experiential, that’s what I mean and that’s what I want you to be able to experience where head and heart and bod y and soul are all working together. So, when you hear words like non – dual consciousness, mysticism, don’t be scared. I am really plugging in to that Christianity that most of you first learned maybe as a little child, but probably you understood it, how c ould you not, with the mind of a little child, and if we are talking about experiential Christianity, we also want to introduce you if you don’t mind me saying it to adult Christianity. Nothing less is going to feed this world.

We don’t have time for relig ious baby talk just to make us feel secure. We need to say what does that really mean, what does that really mean for me, and what does that really mean for the world? So, I’d love to invite you into that journey and it is a journey, and I promise you that we are going to go together to some place very good. Thank you for your trust. (länk till pdf)

Läs mer här om hur du kan signa upp dig för att få dagliga meditationer i din email.

Contemplative Practices:

Drumming: Practicing surrendering the mind and attuning the body through rhythm

Walking Meditation: Taking slow, mindful steps

Ecstatic Dance: Moving freely to music

Chanting: Singing with intention

Centering Prayer: Observing and letting go of all thoughts without judgment during a period of silence

Lectio Divina: Reading short passages of text in a contemplative way

Christian Meditation: Repeating scripture or a sacred word as a mantra

Welcoming Prayer: Welcoming any feeling, sensation, or emotion that arises in the midst of your day

YHWH Prayer: Consciously saying God’s name through each breath

Pranayama: Breathing mindfully

Loving Kindness Meditation: Recognizing your inner source of loving kindness and sending love to others

Books and recordings by CAC core faculty:

Cynthia Bourgeault

 • Centering Prayer and Inner Awakening (book)           
 • Chanting the Psalms (book and CD)
 • The Heart of Centering Prayer: Nondual Christianity in Theory and Practice (book)

James Finley

 • Christian Meditation: Experiencing the Presence of God (book)
 • Merton’s Palace of Nowhere (book)

Richard Rohr

 • Beginners Mind (CDMP3 download)
 • Contemplative Prayer (CDMP3 download)
 • Emotional Sobriety: Rewiring Our Programs for Happiness (DVDCDMP3 download)
 • Everything Belongs: The Gift of Contemplative Prayer (book)
 • The Naked Now: Learning to See as the Mystics See (book)

Additional recommended resources:

Barbara Holmes, Joy Unspeakable: Contemplative Practices of the Black Church
Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind

 

Källa: Allt är utdrag från cac.org från sidan: https://cac.org/contemplation-dm/

Prästen som höll på att supa ihjäl sig

För flera år sedan publicerade en bra artikel om Olle Carlsson.

Jag satt och läste och googlade runt och plötsligt satt jag och läste denna artikel. Att den är från 2010, saknar egentligen all betydelse. Så mycket av vad som delas här, är lika aktuellt idag.

Utdrag ut artikeln:

Olle upptäcker att han under fylleslaget blivit av med sina kalsonger och är nerkladdad och skriver: ”Om jag hade blivit skändad eller bara smutsat ner mig har jag aldrig fått veta eller orkat ta reda på”.

Ångesten var monumental: ”Mitt ­känsloliv var så blockerat av skam efter vad jag anade hade hänt under återfallet, när jag slog mig eller blev slagen så illa att min syn nu var skadad”.

Jesus var gränslöst tolerant och förlåtande, men hade som bekant en integritet han gick i döden för. Det är han och inte den krigiska guden från Gamla testamentet som präglar verksamheten.

Ovanpå allt annat är Olle Carlsson antagligen den ende inom kristenheten som i 99 fall av 100 citerar Bob Dylan i sina predikningar.

När religion annars får genomslagskraft går det i regel hand i hand med fundamentalistiska tendenser, karismatiska ledare och sammanhang, strikta regler, svart och vitt, enkla svar, kort sagt: Tänk inte själv, lyd, och du kommer till paradiset.

– Gud blev till kött och blod. Det är en fantastisk, otrolig bild att begrunda, att den Gud vi sökt ingenting annat är än denna enormt kärleksfulla gestalt, denna fantastiska outsider från Nasaret. Jesus är Guds ansikte och inte bara det, han finns i dig och mig. Gud är kärlek och Gud har visat sin kärlek i Jesus. Det är min gudsbild. Men det är fullständigt ointressant för mig att få folk att bekänna sig som kristna. Folk får kalla sig vad de vill. Allhelgonakyrkan är en plats där man får utforska dessa andliga frågor tillsammans med andra.

Ett annat särtecken är känslan av närhet, jämlikhet, nästan utbytbarhet, mellan de som predikar och de som sitter i bänkarna.

– Om Gud finns är han inte mera närvarande i mitt liv än andras… Det tror jag folk förstår genom mitt människoöde… Jag kan tala starkt om gudstro samtidigt som mitt liv är så långt i från präktighet man kan komma, säger Olle Carlsson.

Det citat som inleder Olles självbiografi ”Mitt himla liv” är av den danske filosofen Sören Kierkegaard (1813–1855) och lyder:

”Om ni förundras över mina andliga insikter så beror det inte på mitt fläckfria och heliga liv utan på min rika erfarenhet av synd”.

Läs artikel här!

Joe & Charlie – länktips

cropped-292c26c32dcd05a57fc3e8573d0c60e0.jpgMånga är vi som har massor av gånger lyssnat på de legendarisk AA talarna, Joe & Charlie! De är så otroligt givande att lyssna till dom. Detta ödmjuka, humoristiska och väldigt tydliga sätt de för oss genom de 12 stegen. Rekommenderar er verkligen, gamla som nya, tidigare ni som lyssnat och ni som aldrig lyssnat tidigare – att lyssna på deras Big Book Study, här är en länk till ett Youtube bibliotek, finns massor av härligt.

The feeling of be hurt

”It’s easy to minimize a person’s hurt without understanding the nature of pain.

People often like to categorize how much a person should or shouldn’t hurt about things. For example, when someone is upset about something, they say, “At least you’re not paralyzed, or starving in Africa.” While it’s imperative to be grateful for what we have, I think people often mistaken the nature of pain, when they ‘categorize’ in this way.

The criteria for how much something hurts is not dependent on the thing itself. It is dependent on 2 things:

1. The strength of the attachment.
2. The level of Divine help.

Therefore to minimize the devastation of pain:

1. Don’t be attached to (dependent on) temporary things.
2. Seek Divine help.

And don’t assign judgement for people’s pain.”

— Yasmin Mogahed

Context helps me keep perspective.  As an alcoholic I am prone to inflating my concerns — and my pain — to an extreme degree.  Or, to put it another way, when I am out of balance my ego distorts my vision so that all things Me are much bigger than anything Not Me.

So context which compares whatever troubles me (or someone else) to something much bigger can provide a kind of spiritual/psychic ballast to pull my perspective back to center (or maybe ”right sized” is the better turn of phrase there).

BUT, to sometimes use the larger comparison to minimize how I feel in a dismissive way — and that’s certainly something I’ve done to myself — that’s no help either.

(I’m not saying that is what Ms. Mogahed is talking about in this, I’m just riffing on what this quote brings up for me, viewing it through a 12 Step Lens and one in which I am cognizant of how my alcoholism can impact my thinking.)

___________________________________

One thing I think needs no riff or exploration:  ”Seek Divine help.”
Amen, sister.

Source: http://mrsponsorpants.typepad.com/mr_sponsorpants/2013/06/an-interesting-idea-a-quote-from-yasmin-mogahed.html

 

Act of kindness – pass it on <3

En stunds eftertanke för mig. Är jag där för andra? Visar jag medkänsla i handling eller är det bara ord? Älskar jag?

Ta en titt här om du vill känna och se – en video om vänlighet i handling. Kärlek…

”Wherever there is a human in need, there is an opportunity for kindness and to make a difference.”

”Those who make compassion an essential part of their lives find the joy of life. Kindness deepens the spirit and produces rewards that cannot be completely explained in words. It is an experience more powerful than words. To become acquainted with kindness one must be prepared to learn new things and feel new feelings. Kindness is more than a philosophy of the mind. It is a philosophy of the spirit.”

602910_10151322075640723_523767165_n