Nykterheten i centrum

Dagens tanke

Eftersom jag nu har satt in nykterheten i centrum av mitt liv, har jag fått ut en massa bra saker. Jag kan bäst beskriva det som en slags stilla tillfredsställelse. Jag har det fint. Jag känner mig i harmoni med tillvaron, på rätt sida om staketet. Så länge jag sätter nykterheten i centrum, är nästan allt jag får ut av livet bra. Den tillfredsställelse du får av att leva ett nyktert liv består av en massa småsaker. Du får ambitionen att göra sådant som du inte alls hade lust med, när du drack.
Ger det mig tillfredsställelse att leva ett nyktert liv?

Att begrunda idag.

Det är en härlig väg – vägen uppåt. Det är underbara upptäckter som väntar dig i andens rike. En öm innerlighet i de stilla stunderna av gemenskap med Gud. En häpnadsväckande, nästan ofattbar förståelse för dina medmänniskor. På vägen uppåt kan du få all den styrka du behöver från den högre makten. men du kan inte ställa för höga krav på Honom om styrka. Han ger dig den kraft du behöver, så länge du steg för steg vandrar vägen uppåt.

Dagens bön.

Jag ber att jag ska urskilja den vackra horisonten framför mig på vägen uppåt. Jag ber att jag ska fortsätta att kämpa mig fram mot ett rikare liv.

Tanke för dagen 13 april

När jag nu har funnit vägen in i denna nya värld genom Guds nåd och med AA:s hjälp, kommer jag då att ta det där första glaset igen, fast jag vet att bara ett enda glas kommer att förändra hela min värld? Tänker jag med berått mod ta steget tillbaka till alkoholvärldens lidande? Eller tänker jag klamra mig fast vid den nyktra världens glädje och lycka? Finns det några tvivel om svaret?
Tänker jag med Guds hjälp klamra mig fast vid AA med bägge händerna?

Att begrunda idag.

Jag ska försöka göra tillvaron bättre och lyckligare genom att jag finns i den. Jag ska försöka hjälpa andra människor att finna den livsstil som Gud vill att de ska leva efter. Jag ska försöka stå på det godas sida, mitt i strömmen av rättfärdighet där allting samverkar för det goda. Jag ska försöka göra min plikt, uthålligt och troget, utan att spara mig själv. Jag ska vara vänlig mot alla människor. Jag ska försöka förstå andra människors svårigheter och hjälpa dem att komma till rätta med dem. Jag ska alltid be Gud att han uttolkar för mig min nästas personlighet.

Dagens bön.

Jag ber att jag ska leva i bönens anda. Jag ber att jag ska lita på att Gud ger mig den kraft jag behöver för att kunna göra min insats för att förbättra tillvaron.

image

Det viktigaste först

När jag sätter min högre makt, Gud och mitt tillfrisknande före allt annat blir livet magiskt.

Jag tillfrisknar,  min familj och mina nära och kära får möjligheten att lära känna mig.

Jag kan vara nytta för andra människor när min själviskhet ger vika.

Jag får vara nytta för samhället. 

Jag kan vara den mamma och den personen det var meningen att jag ska vara.

Genom dom 12 stegen,  AAs lösning för alkoholism, uppnår jag också känslomässigt nykterhet. 

Allt jag sätter framför Gud och mitt tillfrisknande kommer jag att förlora. 

image

En underbar inlägg om detachment!

imagesnn

Detachment means ”freedom from emotion”.

Letting someone else’s behavior determine how we feel at every turn is irresponsible. Our emotions should be determined by us, not by someone else. But no doubt we have spent years confusing the boundaries that separate us from other people. Whether at work or at home, we have too often let someone else’s ”insanity” affect how we behave and how we feel.

At first, it may seem insensitive not to react to others’ problems or negative behavior. We may fear they’ll think we simply don’t care about them. Learning that it is far more caring to let other people handle their own lives takes time and patience. But with practice, it will begin to feel comfortable. In fact, in time it will feel freeing and wonderful.

I will work on detachment today, knowing that in time the rewards will come.

Tanke för dagen. 5 februari.

En sak som vi lär oss i AA är en långsiktig syn på drickandet i stället för en kortsiktig. När vi drack tänkte vi mera på den lyckokänsla eller lättnad som ett glas skulle ge oss, än på de konsekvenser det skulle leda till. Sprit är lockande i ett kortsiktigt perspektiv. När vi ser sprit på Systemet eller på barer är den förföriskt utställd, i vackra flaskor med tjusiga etiketter och lockande varumärken. Det ser underbart ut.
Men har jag lärt mig att det som är i de där vackra flaskorna är rena rama giftet för mig?

Att begrunda.

Jag tror att livet är en skola där jag måste lära mig andliga ting. Jag måste lita på Gud, så lär han mig. Jag måste lyssna på Gud, så talar han till mig i mitt hjärta. Jag måste kommunicera med Honom trots allt motstånd och alla hinder. Det kommer att finnas dagar då jag inte hör någon röst i mitt hjärta, och då det inte uppstår någon känsla av innerlig gemenskap med Honom. Men om jag framhärdar och gör det till en livslång vana att försöka förkovra mig i andliga ting, kommer Gud att uppenbara sig för mig på många sätt.

Dagens bön.

Jag ber att jag ska gå flitigt i den andliga skolan. Jag ber att jag ska få växa andligen genom att träget arbeta med andliga ting.001 (2)

Tanke för dagen 19 november

I AA talar vi inte mycket om sex. Och ändå är en av de belöningar, som har kommit till oss som en följd av vår nya livshållning, just att ge sexualiteten dess rätta plats i våra liv. I den Stora Boken står det, att många av oss behövde en genomgång på det området. Den säger också att vi bör ställa den här testfrågan inför varje sexuellt förhållande – var det själviskt eller inte? ”Vi kom alltid ihåg att vår sexualdrift var en gåva av Gud och därför av godo. Den får inte utövas lättsinnigt eller själviskt, och inte heller betraktas med förakt eller avsky.” Vi kan be Gud att forma våra ideal åt oss och att hjälpa oss att leva upp till dem. Då kan vi handla enligt dem.
Har jag mitt sexualliv under ordentlig kontroll?

Att begrunda idag

”Jag vill upplyfta mina ögon till det höga, varifrån hjälpen kommer.” Försök att höja dina tankar från djupet av allt det lumpna och simpla och orena här på jorden, till höjden av godhet och anständighet och skönhet. Träna din blick genom att försöka se allt i ett högre perspektiv. Träna den allt mer, tills avlägsna höjder blir mera välbekanta för dig. Herrens höga boningar, varifrån din hjälp kommer, ska då bli kärare och närmare för dig, och jordens falska värderingar förefalla dig allt mera avlägsna.

Dagens bön

Jag ber att jag inte för alltid ska gå med ögonen nedslagna. Jag ber att jag ska rikta blicken upp mot högre ting.

Tanke för dagen 11 oktober

Hur bra är jag som kontaktperson? När jag tar med mig nya medlemmar till ett möte, tycker jag då att mitt ansvar för dem därmed är slut? Eller stannar jag hos dem tills de antingen blivit goda medlemmar i AA, eller har fått en annan kontaktperson? Om de inte kommer till ett möte, säger jag då till mig själv: ”Nåväl, de har fått alltihop ordentligt förklarat för sig, så om de inte vill ta emot det, så är det inget mer jag kan göra åt det.” Eller går jag och söker upp dem och tar reda på om det finns något skäl till deras frånvaro, eller om de inte vill ha med AA att göra? Anstränger jag mig för att ta reda på om det finns något mera jag kan göra för att hjälpa dem?
Är jag en bra kontaktperson?

Att begrunda

”Försona dig först med din broder, och kom sedan och erbjud Gud din gåva.” Först måste jag klara upp mitt förhållande till andra människor, och sedan kan jag klara upp det med Gud. Jag bör be för den person jag hyser agg mot. Jag kan överlämna den personen i Guds händer och låta Gud visa honom det rätta sättet att leva. ”Om en man säger: ’Jag älska Gud’ medan han hatar sin broder, är han en lögnare, ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, hur kan han då älska Gud, som han inte har sett?”

Dagens bön

Jag ber att jag ska se något gott hos varje människa, även hos den jag tycker illa om, och att Gud måtte utveckla detta goda drag hos den människan.